Szakterületek

Közbeszerzési jog:

Valamennyi rezsimben, valamennyi eljárás típusú közbeszerzési eljárás esetén széleskörű szakmai tapasztalatok birtokában az alábbi tevékenységet látom el.

Ajánlatkérői oldalon:

 • közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása;
 • összeférhetetlenségi viszonyok vizsgálata;
 • becsült érték meghatározása;
 • feltételek, engedélyek és források meglétének vizsgálata;
 • eljárás fajtájának kiválasztása;
 • eljárást megindító felhívás elkészítése;
 • bírálati szempontok meghatározása;
 • kizáró okok megállapítása;
 • alkalmassági, alkalmatlansági szempontok meghatározása;
 • felhívás közzététele;
 • dokumentáció készítése;
 • kiegészítő írásbeli tájékoztatás biztosítása;
 • ajánlatok bontása;
 • tárgyalásos eljárás esetén tárgyalás lefolytatása, jegyzőkönyvezése;
 • szakértői részvétel ajánlatok elbírálásában;
 • írásos jogi szakértői vélemény készítése az elbírálásról;
 • előzetes vitarendezési kérelemre válasz elkészítése;
 • eredményhirdetés (összegezés elkészítése) és tájékoztatás;
 • szerződéskötés előkészítése, szerződés megkötése;
 • szerződés esetleges módosítása;
 • szerződés tervezetének kidolgozása, szerződéskötés jogi szakértői támogatása;
 • közbeszerzési eljárás teljes körű dokumentálása;
 • közbeszerzési szabályzat elkészítése, módosítása;
 • közbeszerzési terv összeállítása;
 • statisztikai összegezés összeállítása;
 • Közbeszerzési Döntőbizottsági eljárás, vagy Bírósági jogorvoslati eljárás esetén jogi képviselet ellátása, szükséges beadványok elkészítése;
 • általános közbeszerzési jogi tanácsadás;
 • EKR rendszer teljes körű használata, eljárások kezelése;
 • Eljárások folyamatba épített (ex- ante), illetve utó-/utólagos ellenőrzésében való közreműködés, szükség esetén az EMIR/SSO rendszer teljes körű használata.


Ajánlattevői oldalon:

 • eljárást megindító felhívás vizsgálata, véleményezése;
 • dokumentáció vizsgálata, véleményezése;
 • szerződéstervezet vizsgálata, véleményezése;
 • ajánlattételi stratégia kialakítása;
 • ajánlat összeállítása, vagy abban való közreműködés;
 • előzetes vitarendezési kérelem elkészítése;
 • ajánlatkérői intézkedésekre adandó ajánlattevő válasz elkészítése, vagy abban való közreműködés;
 • képviselet bontáson;
 • hiánypótlási/felvilágosítás kérési/indokolás kérési felhívás teljesítésében való közreműködés;
 • jogorvoslati kérelem elkészítése;
 • képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása, vagy Bírósági eljárás során;
 • általános közbeszerzési jogi tanácsadás;
 • EKR rendszer teljes körű használata, eljárások kezelése.

 

Ingatlan jog:

 

 • Az ingatlan tulajdonjogának, illetve egyéb ingatlanhoz kötődő jog megszerzéséhez a teljes körű jogi átvilágítás elvégzése;
 • Az ingatlanhoz kötődő jog függvényében a szükséges (adásvételi, bérleti, tervezési, építési, kivitelezési, használati, szolgalmi, társasházi okiratok stb.) szerződés elkészítése, igény esetén többnyelvű változatban;
 • Ingatlanokkal kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás;
 • Hatóságok (földhivatal stb.) előtti jogi képviselet.

 

Munkajog:

 

 • Munkaviszonnyal, illetve egyéb foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos teljes körű tanácsadás;
 • Munkaviszonnyal, illetve egyéb foglalkoztatási jogviszonyt létesítő szerződés elkészítése, módosítása, jogviszony megszüntetéséhez szükséges okiratok elkészítése;
 • Munkaügyi vita kezdeményezéséhez szükséges okiratok elkészítése, mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon jogi képviselet ellátása.

 

Társasági jog:

 

 • Cégalapításhoz, cég létesítő okiratának módosításához, cég megszűnéséhez szükséges okiratok elkészítése és a cégbírósági eljárásban, illetve egyéb hatóságok előtti eljárásban jogi képviselet ellátása.

 

Családi jog:

 

 • Házassági vagyonjogi szerződés készítése;
 • Családi jogállás rendezéséhez szükséges okiratok készítése, jogi képviselet ellátása;
 • Gyermek elhelyezési, kapcsolattartási, szülői felügyeleti jogot érintő jogvitákban jogi képviselet ellátása.

 

Vadászati jog:

 

 • Vadászati jog gyakorlásával és hasznosításával kapcsolatos okiratok elkészítése, jogi képviselete;
 • Vadászati közösség működési szabályzatának elkészítése;
 • Vadászterület határának megállapításában való jogi szakértői közreműködés, jogi képviselet ellátása;
 • Földtulajdonosi gyűlés működésében való jogi szakértői közreműködés;
 • Haszonbérleti szerződés elkészítése.
© 2018 Szilvási Ügyvédi Iroda